Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

המכון לטיפול בשפכים

המכון לטיפול בשפכים נמצא בשטחי מושב בית חרות. המכון, שהוקם בשנת 1993, מטהר כ-14 מיליון מ"ק של שפכים בשנה מנתניה ומהסביבה.
כדי לקדם את גידול האוכלוסין ואת קצב הפיתוח שבעיר, שודרג המכון בשנת 2013 וכיום, יכולת הטיפול שלו עומדת על              כ- 73,000 מ"ק ביום. במסגרת השדרוג, בנוסף להשקעות, המכון מבצע טיהור שפכים ברמה שלישונית על פי דרישות ועדת ענבר, בכך מתאפשרת השקיה בלתי מוגבלת לגידולי שדה ופרדסים. כמו כן במסגרת השדרוג מיושמת תוכנית ייחודית בישראל לצמצום הבוצה ב-% 50 באמצעות שיטה מתקדמת.
יש לציין שעם הפעלת מערך הטיפול השלישוני, מושבים כל מי השפכים שנאספים מנתניה ומיושמת מדיניות החברה לשמירה על איכות הסביבה ומקורות המים.
שרות לקוחות
1800-20-20-84