Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

הנדסה

התקנת מז"ח (מכשיר מונע זרימה חוזרת)

על פי תקנות בריאות העם מחויבים מאות אלפי בתי עסק בישראל בהתקנת מז"ח. מז"ח (מונע זרימה חוזרת) הינו אביזר המונע זרימה של מים מרשת המים הפרטית לרשת המים העירונית, ובכך מונע חדירת זיהומים לרשת המים העירונית. בנתניה ישנם בתי עסק החייבים בהתקנת מתקן שכזה, בהם:בתי דפוס, בתי מרקחת, מפעלים כימיים, תחנות דלק,מעבדות, מפעלי קוסמטיקה, מוסכים ועוד. 'מי נתניה' פועלת על מנת שבכל בתי העסק הרלבנטיים יותקן מז"ח על מנת לשמור על הסביבה.
 רשימת מז"חים
 תקנות התקנת מז"ח
 רשימת מתקינים מורשים
 טופס פטור מהתקנת מז"ח
 הנחיות לעסקים בנושא מז"ח ובנושא איכות שפכים
שרות לקוחות
1800-20-20-84