Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

 1. מידע על חשבון המים
 2. תעריפי המים והביוב
 3. טפסים להורדה
 4. מעבר דירה
 5. עדכון מספר נפשות בנכס
 6. ערעור על גובה החיוב
 7. הטבות לאוכלוסיות מיוחדות
 8. צריכה משותפת
 9. הסבר אודות מד המים
 10. מניעת סתימות ביוב
 11. תחזוקת מיכלים לאגירת מים בבניינים גבוהים
 12. דו"חות איכות המים
 13. חוק חופש המידע
 14. שאלות ותשובות נפוצות
 15. צריכה חריגה הנובעת מנזילה
 16. דיווחי גלישת ביוב
 17. הודעות על הפסקת מים
 18. דו"ח שנתי
 19. חסכון במים
 20. מדיניות מיצוי הליכי גביה
 21. מדיניות אבטחת מידע
 22. הצהרת נגישות

חוק חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נחקק ב - 19 במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן.

החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

 

למידע מפורט על החוק, כולל הליכי הגשת בקשה והליכי טיפול בבקשה- באתר היחידה לחופש המידע הקליקו כאן

 

תאגיד "מי נתניה", זוכה ציון לשבח כתאגיד מצטיין מרשות המים, פועל על פי החוק וכללי המנהל התקין ודוגל בשקיפות מלאה. כחלק מכך פועל התאגיד על פי חוק חופש המידע.  תושבים המעוניינים לעיין בנתונים במשרדי "מי נתניה", הזהים לפרסום באתר האינטרנט של התאגיד, מוזמנים לפנות לאחראית חופש המידע בתאגיד, מנהלת משאבי אנוש ועוזרת מנכ"ל, הגב' פאולה פיסרבסקי.

לתיאום הגעה, יש ליצור קשר בימים א'-ה', בין השעות 10:00-12:00 בטלפון: 09-8635000.

 

לצפייה בנתונים אודות החברה הקליקו כאן

 

לצפייה בדוחות הכספיים של החברה הקליקו כאן

 

לצפייה בדיווח הממונה - חוק חופש המידע הקליקו כאן

 

לצפייה בתרשים המבנה הארגוני של חברת מי נתניה הקליקו כאן

לצפייה בדו"חות אודות איכות המים הקליקו כאן

לקבלת הנחיות להגשת בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, הקליקו כאן 

 

לצפייה בדרכי ההתקשרות למחלקת שירות הלקוחות הקליקו כאן

 

לצפייה בדרכים ליצירת קשר עם חברת מי נתניה הקליקו כאן 

 

פרסום מידע בנושא שפכים

ניטור איכות שפכים

מכון טיהור שפכים נתניה (מט"ש)

דיווח גלישות ביוב
bul2_2 מידע לפי תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מערכת להולכת שפכים), תשע"ב-2011
 
פרסום מידע בנושא מים
bul2_2 פרסום לציבור בדבר חריגה בדיגום מי שתיה

דוחות איכות מים

תוצאות הבדיקות הכימיות ברשת האספקה
 בדיקת ריכוז כלור נותר - דו"ח חיטוי

בדיקות בקטריאליות ברשת אספקה

בדיקות כימיות ובקטראליות במקורות המים
שרות לקוחות
1800-20-20-84