Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

מידע לתושב

הסבר אודות מד המים

מדי מים

ישנם מספר סוגים של מדי מים, אולם האלמנטים המרכיבים אותם זהים בכולם: 

 1. מספר מד המים
  המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח. במערכת הממוחשבת של 'מי נתניה' מופיעים כל הפרטים הנוגעים למד המים על פי מספר זה. מספר מד המים מופיע גם בחשבון המים הנשלח ללקוח. 
   

 2. קריאת המים
  הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק ואילו הספרות האדומות מציינות ליטרים. 
   

 3. פרפר מרכזי
  בשעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב.
  במידה שבמהלך צריכת מים הפרפר אינו מסתובב, הרי שמד המים אינו תקין.
  במידה שכל ברזי הבית והחצר סגורים ולמרות זאת הפרפר מסתובב, קרוב לוודאי שקיימת נזילה. במקרה כזה יש להזמין אינסטלאטור. 
   

 4. פרפר קטן וספרות מסביבו
  הפרפר והספרות נועדו לבחינת תקינות וכיול במעבדה לבדיקת מדי מים. אין לגעת בהם. 
   

 5. חץ
  החץ מעיד על כיוון זרימת המים. מדי מים מורכבים כאשר כיוון החץ כלפי בית הצרכן.
  במידה שכיוון החץ הוא מהבית החוצה, הרי שמד המים אינו מורכב כהלכה, ויש לפנות לתאגיד 'מי
  נתניה'.
   

 6. תקלות במד המים
  במקרים של תקלות כגון נזילות, זכוכית שבורה, שעון שנעצר או כל תקלה אחרת יש לפנות למוקד תקלות מים, ביוב ואיכות המים.
   

 7. כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?
  אם קיים חשש שמד המים אינו סופר כשורה את כמויות המים הנצרכות, יש לפנות ל'מי נתניה' לבדיקת תקינות מד המים. הבדיקה כרוכה בתשלום. במידה שיתברר כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וייערך מחדש.

שרות לקוחות
1800-20-20-84