Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרופיל החברה

חזון החברה

חזון ומעשה

חזון מי נתניה הוא להיות התאגיד המוביל במדינה במתן שירות, איכות ניהול ורמת פיתוח ותחזוקה של תשתיות מים וביוב. במטרה להבטיח זאת, השקיעה החברה כ-300 מיליון  ₪ בעשור האחרון בשדרוג תשתיות המים והביוב, והיא מפעילה מחלקת שירות לקוחות בה מועסקים נציגי שירות לקוחות שעברו הכשרה מיוחדת לתפקיד.המודל להפעלת המחלקה נלקח מהחברות העסקיות המובילות במשק, ומיושמים סטנדרטים גבוהים לשירות. על אף העובדה שהחברה מספקת שירותי מים וביוב לכ- 250 אלף תושבי נתניה, עובדים בה כ-30 אנשים בלבד, מחציתם במחלקת שירות הלקוחות של החברה שנועדה לשרת אתכם התושבים. החברה מקפידה לממש את חזונה בכדי להוסיף ולהיות תאגיד מים מוביל בישראל.

שרות לקוחות
1800-20-20-84