Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרופיל החברה

דבר יו"ר הדירקטוריון

כשנחקק חוק תאגידי מים וביוב נחקק בשנת 2001 יצאה לדרך רפורמה חשובה במשק המים בישראל, במיוחד בהבטים של איכות אספקת המים לבתי התושבים. בכך, בניגוד לעבר, הובטח כי ההכנסות ממתן שירותי מים וביוב ייועדו מעתה להשקעות בתחום, וכן יובטח גם טיפול מקצועי ויעיל במערכת המים והביוב העירונית.

הקמת תאגיד מי נתניה בשנת 2003 הביאה לניהול יעיל יותר של מערך המים בעיר; היקף ההשקעות בתשתית עלה משמעותית והוכנסו לשימוש טכנולוגיות מים חדשות ומתקדמות יותר.

תאגיד מי נתניה נחשב היום לאחד מתאגידי המים והביוב המובילים בישראל, והוכר כתאגיד מצטיין בכל המדדים, ובכלל זה במבחן איכות המים. 

העיר נתניה הייתה מן הערים הראשונות שהקימה תאגיד מים בעקבות הרפורמה במשק המים  וכבר מימיו הראשונים נחשב תאגיד מי-נתניה למודל להצלחת חוק תאגידי המים והביוב בכל רחבי הארץ כולה.

אדיר בנימיני

יו"ר הדירקטוריון

שרות לקוחות
1800-20-20-84