Logo
שרות לקוחות
1-800-20-20-84
phone

פרופיל החברה

דבר ראש העירייה

ראש העירייהתושבים יקרים,

 

אני שמחה לפנות אליכם באמצעות אתר האינטרנט של תאגיד "מי נתניה", המהווה פלטפורמה לשיפור השירות לתושב וכן חוליה נוספת במגמת האיכות והמצויינות, אותה מובילה נתניה בכל תחום ותחום.
בכדי להגיע למצויינות זו אנו מעמידים בכל אחת מהמערכות את האנשים הטובים ביותר וכך גם ב'מי נתניה'.

 

לא בכדי עומדת חברת "מי נתניה" בראש תאגידי המים והביוב בישראל ומהווה מודל להצלחת חוק תאגידי המים והביוב בארץ.

 

תאגיד 'מי נתניה' הוקם מכוח החוק, במטרה להבטיח שכל הכספים אשר נגבים מן התושבים בגין אספקת המים אכן יושקעו חזרה בשדרוג תשתיות המים והביוב ובשימור האיכות המעולה של מי השתייה בנתניה.

 

ברוח זו השקיע התאגיד מאתיים מיליון ₪ בשדרוג התשתיות מאז הקמתו ועוד היד נטויה. ההשקעות הן בהחלפת צנרות מים ושפכים בעשרות רחובות בעיר, החלפת עשרות אלפי מדי מים, הטמעת אמצעים טכנולוגים מתקדמים ושדרוג והרחבת מכון טיהור השפכים.

אז שיהיו לנו "מים בששון" והמשך שגשוג ופריחה

מרים פיירברג-איכר,

ראש העיר נתניה

שרות לקוחות
1800-20-20-84